Loading:


xml_set_processing_instruction_handler

bool xml_set_processing_instruction_handler ( resource $parser , callback $handler )

Ustawia instrukcjie przetwarzania (PI) dla obsługi funkcji parsera XML Parser.

Instrukcja przetwarzania ma następujący format:

<?

dane docelowe

?>

Możesz umieścić kod PHP w takimch znacznikach , ale musicie być świadomi jednego ograniczenia: w XML PI, PI znacznikiem końca (?>) Nie mogą być notowane, a więc charakter tej sekwencji nie powinien pojawiać się osadzić  w kodzie PHP z PIs w XML documents.If to, w pozostałej części kodu PHP, jak również "prawdziwe" PI znacznikiem końca, będą traktowane jako postać danych.

Parametry:

parser-


handler-  jest ciągiem zawierającym nazwy funkcji, które muszą istnieć, gdy xml_parse () jest wywoływany dla parsera.

Funkcję obsługi przez nazwie musi przyjąć trzy parametry:

handler ( resource $parser , string $target , string $data )

parser- Pierwszy parametr, parser, to odniesienie do parsera XML do obsługi połączeń.

target- Drugi parametr, cel, zawiera docelowe PI.

data- Trzeci parametr danych, zawiera dane PI.

Jeśli funkcja obsługi jest ustawiona na pusty ciąg znaków, lub FALSE, obsługi, o których mowa, jest wyłączona.

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

 

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors