Loading:


imagecreatefromjpeg
resource imagecreatefromjpeg ( string $filename )

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentującego uzyskane z dane $filename


Wskazówka


Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.


Parametry

filename - Ścieżka do pliku jpgZwracane wartości

Zwraca zasób intentyfikatora obrazu lub FALSENapisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 Przykład obsługi błędów podczas załadunku JPEG
<?php
function LoadJpeg($imgname)
{
      /* Sprawdz czy błąd */
    $im = @imagecreatefromjpeg($imgname);

    /* See if it failed */
    if(!$im)
    {
         /* Tworzy pusty obraz */
        $im  = imagecreatetruecolor(150, 30);
        $bgc = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
        $tc  = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);

        imagefilledrectangle($im, 0, 0, 150, 30, $bgc);

        /* Zwraca treść błędu */
        imagestring($im, 1, 5, 5, 'Error loading ' . $imgname, $tc);
    }

    return $im;
}

header('Content-Type: image/jpeg');

$img = LoadJpeg('bogus.image');

imagejpeg($img);
imagedestroy($img);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors