Loading:


Odbicia obiektu piłki w trój wymiarze - bounce 3D [ ActionScript 3 ]

Skrypt pokazuje jak stworzyć efekt odbicia piłki w trzech wymiarach.

 

Wersja On-line:

 

 

 Napisz Artyku³

Listing

//KOD DLA KLASY Odbicie3D.as

package {
        import flash.display.Sprite;
        import flash.display.StageAlign;
        import flash.display.StageScaleMode;
        import flash.events.Event;
        import flash.events.KeyboardEvent;
        import flash.ui.Keyboard;

        public class Odbicie3D extends Sprite
        {
                private var pilka:Pilka;
                private var xpos:Number = 0;
                private var ypos:Number = 0;
                private var zpos:Number = 0;
                private var vx:Number = Math.random() * 10 - 5;
                private var vy:Number = Math.random() * 10 - 5;
                private var vz:Number = Math.random() * 10 - 5;
                private var fl:Number = 250;
                private var vpX:Number = stage.stageWidth / 2;
                private var vpY:Number = stage.stageHeight / 2;
                private var top:Number = -100;
                private var dol:Number = 100;
                private var lewo:Number = -100;
                private var prawo:Number = 100;
                private var przod:Number = 100;
                private var tyl:Number = -100;
               
                public function Odbicie3D()
                {
                        init();
                }
               
                private function init():void
                {
                        stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;
                        stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE;
                       
                        pilka = new Pilka(15);
                        addChild(pilka);
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
                }
               
                private function onEnterFrame(event:Event):void
                {
                        xpos += vx;
                        ypos += vy;
                        zpos += vz;
                       
                        var radius:Number =  pilka.radius;
                        if(xpos + radius > prawo)
                        {
                                xpos = prawo - radius;
                                vx *= -1;
                        }
                        else if(xpos - radius < lewo)
                        {
                                xpos = lewo + radius;
                                vx *= -1;
                        }
                        if(ypos + radius > dol)
                        {
                                ypos = dol - radius;
                                vy *= -1;
                        }
                        else if(ypos - radius < top)
                        {
                                ypos = top + radius;
                                vy *= -1;
                        }
                        if(zpos + radius > przod)
                        {
                                zpos = przod - radius;
                                vz *= -1;
                        }
                        else if(zpos - radius < tyl)
                        {
                                zpos = tyl + radius;
                                vz *= -1;
                        }
                       
                        if(zpos > -fl)
                        {
                                var scale:Number = fl / (fl + zpos);
                                pilka.scaleX = pilka.scaleY = scale;
                                pilka.x = vpX + xpos * scale;
                                pilka.y = vpY + ypos * scale;
                                pilka.visible = true;
                        }
                        else
                        {
                                pilka.visible = false;
                        }
                }
        }
}//KOD DLA KLASY Pilka.as

package {
        import flash.display.Sprite;
       
        public class Pilka extends Sprite {
                public var radius:Number;
                private var color:uint;
                public var vx:Number = 0;
                public var vy:Number = 0;
                public var mass:Number = 1;
               
                public function Pilka(radius:Number=40, color:uint=0xff0000) {
                        this.radius = radius;
                        this.color = color;
                        init();
                }
                public function init():void {
                        graphics.beginFill(color);
                        graphics.drawCircle(0, 0, radius);
                        graphics.endFill();
                }
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors