Loading:


imagettftext
array imagettftext ( resource $image , float $size , float $angle , int $x , int $y , int $color , string $fontfile , string $text )


Wypisuje dany $text na obrazku używając czcionki typu TTF TrueTypeParametry

 

obraz  - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().


size - rozmiar czcionkiangle
- kąd w stopniach, od 0 stopni począwszy od lewej do prawej. Wyższe wartości obkręcają tekst zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Np. 90 stopni wyświetli tekst od bołu do góryx, y
- Współrzędne podane w x i y definiują punk początkowy pierwszego znaku


color - indeks kolorufontfile
- Ścieżka do czcionki TTF którą chcesz użyć
Jeśli używasz wersji GD niższej niż 2.0.18, spacje,  zamisat średnika były używane jako separator ścieżki dla różnych plików czcionki.


Nie zamierzone użycie tej funkcji zwróci ostzreżenie: Warning: Could not find/open font (Uwaga: nie moge znaleść/otworzyć czcionki).


Dla tych wersji jedynym rozwiązaniem jest przeżucenie pliku czcionki do ścieżki nie zawierającej spacji


W wielu przypadkach jeśli czcionka jest w tym samym miejscu co skrypt trzeba użyc tego triku aby nie było błędu z załadowaniem jej

<?php
// ustawiamy środowisko zmienncyh dla GD
putenv('GDFONTPATH=' . realpath('.'));

// nazwa czcionki  (zwrócili uwagę na brak rozszerzenia. ttf)
$font = 'SomeFont';
?>text - tekst kodowany w utf8
 Zwracane wartości

Zwraca tablice z 8 elementami lub FALSENapisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imagettftext() example
//Ten przykładowy skrypt stworzy obraz PNG z czarnym napisem Testing czcionką Arial

<?php
// ustawiamy nagłówek
header('Content-type: image/png');

// Tworzymy obraz
$im = imagecreatetruecolor(400, 30);

// deklarujemy kolory
$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$grey = imagecolorallocate($im, 128, 128, 128);
$black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 399, 29, $white);

// deklarujemy tekst
$text = 'Testing...';
// ścieżka do pliku z czcionką
$font = 'arial.ttf';

// dodajemy cień do tekstu
imagettftext($im, 20, 0, 11, 21, $grey, $font, $text);

// dodajemy tekst
imagettftext($im, 20, 0, 10, 20, $black, $font, $text);

// Używamy imagepng() bo daje lepszy efekt niż imagejpeg()
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors