Loading:


Tworzenie , zapisywanie, odczyt usuwanie Cookies (ciasteczek) w JavaScript

Skrypt ilustruje obsługę cookies w JavaScript przedstawione jest tu tworzenie odczyt i usuwanie plików COOKIENapisz Artyku³

Listing


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
    <head>
        <title>Cookies - przykład</title>  
        <script type="text/javascript">
                function setCookie(sName, sValue, oExpires, sPath, sDomain, bSecure) {
                    var sCookie = sName + "=" + encodeURIComponent(sValue);
               
                    if (oExpires) {
                        sCookie += "; expires=" + oExpires.toGMTString();
                    }
               
                    if (sPath) {
                        sCookie += "; path=" + sPath;
                    }
               
                    if (sDomain) {
                        sCookie += "; domain=" + sDomain;
                    }
               
                    if (bSecure) {
                        sCookie += "; secure";
                    }
               
                    document.cookie = sCookie;
                }
                               
                function getCookie(sName) {
               
                    var sRE = "(?:; )?" + sName + "=([^;]*);?";
                    var oRE = new RegExp(sRE);
                   
                    if (oRE.test(document.cookie)) {
                        return decodeURIComponent(RegExp["$1"]);
                    } else {
                        return null;
                    }
               
                }                

                function deleteCookie(sName, sPath, sDomain) {
                    var sCookie = sName + "=; expires=" + (new Date(0)).toGMTString();
                    if (sPath) {
                        sCookie += "; path=" + sPath;
                    }
               
                    if (sDomain) {
                        sCookie += "; domain=" + sDomain;
                    }
                   
                    document.cookie = sCookie;
                }
   
                       
        </script>          
    </head>
    <body>
        <script type="text/javascript">
            alert("Ustawianie cookies...");
            setCookie("imie", "Nicholas");
            setCookie("ksiazka", "Professional JavaScript");
           
           
            alert("Cookie 'imię' ma wartość " + getCookie("imie"));
            alert("Cookie 'ksišżka' ma wartość " + getCookie("ksiazka"));
       
            alert("Usuwanie cookies...");
            deleteCookie("imie");
            deleteCookie("ksiazka");
           
            alert("Cookie 'imię' ma wartość " + getCookie("imie"));
            alert("Cookie 'ksišżka' ma wartość " + getCookie("ksiazka"));
           
        </script>
 
    </body>

</html>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors