Loading:


date_sub()

void date_sub ( DateTime $obiekt , DateInterval $interval )

 

Odejmuje kwotę dni, miesięcy, lat, godzin, minut i sekund od obiektu DateTime.

 

Parametry

 

$objiekt

Data zwrócona przez DateTime.

$interval

Kwota do odjęcia.

 

Kompatybilność: brak informacjiNapisz Artyku³

Listing

<?php

$date = new DateTime("18-July-2008 16:30:30");
echo $date->format("d-m-Y H:i:s").'<br />';

date_sub($date, new DateInterval("P5D"));
echo '<br />'.$date->format("d-m-Y").' : 5 dni';

date_sub($date, new DateInterval("P5M"));
echo '<br />'.$date->format("d-m-Y").' : 5 miesięcy';

date_sub($date, new DateInterval("P5Y"));
echo '<br />'.$date->format("d-m-Y").' : 5 lat';

date_sub($date, new DateInterval("P5Y5M5D"));
echo '<br />'.$date->format("d-m-Y").' : 5 dni, 5 miesięcy, 5 lat';

date_sub($date, new DateInterval("P5YT5H"));
echo '<br />'.$date->format("d-m-Y H:i:s").' : 5 lat, 5 godzin';

?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors