Loading:


Sound getBytesLoaded [AS 2]

Klasa: Sound

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Zwraca liczbę załadowanych bajtów (źródłowych) dla określonego obiektu Sound.

 

Możesz porównać tą wartość z wartością zwróconą przez Sound.getBytesTotal(), aby określić procentowy postęp załadowanego dźwięku.Napisz Artyku³

Listing

this.createTextField("wiadomosc_txt", this.getNextHighestDepth(), 10,10,300,22)
this.createTextField("status_txt", this.getNextHighestDepth(), 10, 50, 300, 40);
status_txt.autoSize = true;
status_txt.multiline = true;
status_txt.border = false;

var moj_sound:Sound = new Sound();
moj_sound.onLoad = function(success:Boolean) {
    if (success) {
    this.start();
    wiadomosc_txt.text = "Wczytano";
    }
};
moj_sound.onSoundComplete = function() {
    wiadomosc_txt.text = "Wyczyszczone powatarzanie się";
    clearInterval(moj_interval);
};
moj_sound.loadSound("muzyka2.mp3", true);
var moj_interval:Number;
moj_interval = setInterval(checkProgress, 100, moj_sound);
function checkProgress(the_sound:Sound):Void {
    var pct:Number = Math.round(the_sound.getBytesLoaded()/the_sound.getBytesTotal()*100);
    var pos:Number = Math.round(the_sound.position/the_sound.duration*100);
    status_txt.text = the_sound.getBytesLoaded()+" z "+the_sound.getBytesTotal()+" bajtów ("+pct+"%)"+newline;
    status_txt.text += the_sound.position+" z "+the_sound.duration+" millisekund("+pos+"%)"+newline;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors