Loading:


Efekt odbicia yoyo ~ jojo w ActionScript 3

Przykład ukazuje efekt odbicia yoyo do aktualnej pozycji kursora myszki.

 

Kod buduje również linię pomiędzy zawieszoną piłką, a kursorem.

 

Wersja On-line:

 Napisz Artyku³

Listing

//Kod dla pliku Yoyo.as

package
{
        import flash.display.Sprite;
        import flash.events.Event;
       
        public class Yoyo extends Sprite
        {
                private var pilka:Pilka;
                private var spring:Number = 0.1;
                private var celX:Number = stage.stageWidth / 2;
                private var celY:Number = stage.stageHeight / 2;
                private var vx:Number = 0;
                private var vy:Number = 0;
                private var tarcie:Number = 0.95;
                private var grawitacja:Number = 5;
               
                public function Yoyo()
                {
                        init();
                }
               
                private function init():void
                {
                        pilka = new Pilka();
                        addChild(pilka);
                        addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrame);
                }

               
                private function onEnterFrame(event:Event):void
                {
                        var dx:Number = mouseX - pilka.x;
                        var dy:Number = mouseY - pilka.y;
                        var ax:Number = dx * spring;
                        var ay:Number = dy * spring;
                        vx += ax;
                        vy += ay;
                        vy += grawitacja;
                        vx *= tarcie;
                        vy *= tarcie;
                        pilka.x += vx;
                        pilka.y += vy;
                        graphics.clear();
                        graphics.lineStyle(1);
                        graphics.moveTo(pilka.x, pilka.y);
                        graphics.lineTo(mouseX, mouseY);

                }
        }
}


//Kod dla pliku Pilka.as

package {
        import flash.display.Sprite;
       
        public class Pilka extends Sprite {
                private var promien:Number;
                private var kolor:uint;
               
                public function Pilka(promien:Number=40, kolor:uint=0xff0000) {
                        this.promien = promien;
                        this.kolor = kolor;
                        init();
                }
               
                public function init():void {
                        graphics.beginFill(kolor);
                        graphics.drawCircle(0,0, promien);
                        graphics.endFill();
                }
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors