Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <script> - dołącza kod skryptu do dokumentu HTML

Znacznik <script> służy do dołączenia do kodu HTML skryptu, np. w języku JavaScript.
Kategoria: Kursy > HTML


Animowane menu w ActionScript 3 korzystające z danych HTML (FlashVars)

Przykład pokazuje jak stworzyć menu w ActionScript za pomocą biblioteki Tween Lite Basics, którą można pobrać z tutaj: [ pobierz ]
Kategoria: Flash > Skrypty


ActionScript 3 oraz HTML - dostępne znaczniki

Lista obsługujących znaczników jak i ich parametrów, opis działania oraz odpowiedniki TextFormat instancji.
Kategoria: Flash > Artykuły


HTML <select> - Tworzy liste rozwijaną

Znacznik <select> służy do utworzenia listy elementów, zarówno "zwykłej" (listbox) jak i rozwijalnej (combobox).
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <small> - zmienia format tekstu na mniejszy

Znacznik <small> zmienia format tekstu na mniejszy.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <span> - służy do zgrupowania elementów typu inline

Znacznik <span> służy do zgrupowania elementów typu inline (np. słów w tekście albo obrazków), zazwyczaj w celu przypisania im określonego stylu.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <strike> - przekreśla tekst

Znacznik <strike> zmienia format tekstu na przekreślony.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <strong> - Pogrubia tekst

Znacznik <strong> służy do oznaczenia fragmentu tekstu który chcemy mocno zaakcentować. Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki pogrubionej.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <style> -służy do wstawienia stylu CSS

Znacznik <style> służy do wstawienia arkusza stylów CSS bezpośrednio do dokumentu HTML. Znacznik ten należy umieścić w sekcji <head> strony.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <sub> - zmienia format tekstu na indeks górny

Znacznik <sub> zmienia format tekstu na indeks górny.
Kategoria: Kursy > HTML


Poprzednia | 12/19 |Nastpna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors