Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <label> - oznacza etykiete pola formularza

Aby odwołać się do pojedynczej wartości z FlashVars, czyli wartości przekazywanych w kodzie html obiektu Flash, należy zadeklarować to w ten sposób:
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <legent> - definiuje etykiete

Znacznik <label> służy do oznaczenia etykiety pola formularza.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <li> - Tworzy listę wypunktowanych elementów

Znacznik <legent> służy do zdefiniowana etykiety wyświetlanej na granicy ramki utworzonej za pomocą znacznika <fieldset>.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <link> - określa relacje między dokumentem a zasobem zewnętrznym

Znacznik <li> służy do tworzenia elementów list numerowanych (znacznik <ol>) i wypunktowanych (znacznik <ul>).
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <menu> - Tworzy listę menu

Znacznik <link> służy do określenia relacji pomiędzy dwoma połączonymi dokumentami.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <meta> - Zawiera informacje o dokumencie HTML

Znacznik <menu> służy do stworzenia listy - menu.
Kategoria: Kursy > HTML


Budujemy stronę HTML od podstaw część. 3

Znacznik <meta> pozwala umieścić w dokumencie HTML dodatkowe informacje o nim samym, takie jak np. jego opis czy słowa kluczowe.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <noframes> - Część dla przeglądarek nie obsługujących ramek

W części trzeciej zapoznamy się z umieszczaniem zdjęć na witrynie, tworzeniem tabel oraz jak radzić sobie z div'ami.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <noscript> - Wykona jeśli przeglądarka nie obsługuje JavaScript

Znacznik <noframes> służy do umieszczenia w stronie HTML części dla przeglądarek które nie obsługują ramek. Ten znacznik powinien być umieszczony wewnątrz znacznika <frameset>.
Kategoria: Kursy > HTML


Wczytywanie zmiennych z FlashVars w ActionScript 3

Znacznik <noscript> służy do podania alternatywnej treści strony, która powinna zostać wyświetlona w sytuacji gdy skrypt nie zostanie uruchomiony.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 10/19 |Nastpna
10:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors