Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak użyć własnej funkcji wewnątrz funkcji preg_replace - dodatkowy modyfikator

Przykład pokazuje jak ustawić kodowanie znaków w bazie jesli używamy do połączenia klasy PDO, jest to równie proste co w MYSQLI.
Kategoria: Kursy > PHP


Jak zmienić wygląd pola input file - JQuery

Skrypt pokazuje jak zasymulować pozycję fixed w Interent Explorer 6 przy użyciu wyłącznie kodu CSS.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Ustawianie kodowania znaków w klasie PDO do obsługi bazy danych

Klasa Sound umożliwia pracę z dźwiękami. Klasa Sound umożliwia tworzenie obiektu Sound, ładowanie i odtwarzanie zewnętrznego pliku MP3 w tym obiekcie, zamykanie strumienia dźwięku oraz dostęp do danych o dźwięku, takich jak informacje o liczbie bajtów w strumieniu, czy metadane ID3.
Kategoria: Skrypty > PHP


Pozycja fixed w Internet Explorer 6 [ position fixed ie6 ]

Aby użyć własnego modyfikatora w funkcji preg_perlace należy do wzorca dodać modyfikator e, przykłąd pokazuje na przykładzie skracania długich adresów url jak tego dokonać w praktyce.
Kategoria: Skrypty > CSS


Funkcja Sound w ActionScript 3.0

Jak zrobić przycisk zaznacz/ odznacz wszystkie pola checkbox za pomocą Jquery.
Kategoria: Flash > ActionScript


Co to jest Funkcja w PHP?

Funkcja jest kawałkiem kodu, który można wywołać podając jej nazwę. Już wcześniej podane zostało kilka funkcji dostarczanych przez PHP, takich jak array(), each(), list(), explode() czy implode(). Jak można zauważyć, funkcje rozpoznaje się po nawiasach występujących po ich nazwie. W nawiasach tych (jeśli funkcja tego wymaga) podaje się parametry dla danej funkcji. Niektóre funkcje zwracają jakąś wartość, a więc wywołanie takiej funkcji można wstawić jak dowolne inne wyrażenie do listy parametrów innej funkcji czy np. do obliczenia.
Kategoria: Funkcje > PHP


Generowanie hasła

W tym artykule pokaże Wam jak napisać aplikację, która będzie generowała hasło. Co będzie ją wyróżniało? To, że my decydujemy, z jakich zasobów ma ona korzystać.
Kategoria: Skrypty > PHP


Podzielenie dużej liczby przecinkami co 3 znaki - PHP

Dzięki pluginowi jquery.filestyle.js możemy poprawić wygląd naszego pola do uploadu plików, ponieważ nie jest to możliwe za pomocą samego css musimy wykorzystać do tego javascript.
Kategoria: Skrypty > PHP


Wyrażenia regularne - walidacja adresu email - JAVA - REGEX

Funkcja dzieli dużą liczbę np. 123400600 na bardziej czytelną dodając znak "," co 3 znaki w wyniku czego nasza liczba przyjmie postać: 123,400,600 co jak widać jest bardziej czytelne.
Kategoria: Skrypty > JAVA


Zaznacz wszystkie / odznacz pola typu checkbox - Jquery

Skrypt pokazuje jak zwalidować adres email podany jako string.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Poprzednia | 50/67 |Nastpna
50:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors