Loading:

JavaScript - Wartość bezwględna - Funkcja abs

Skrypt przedstawia funkcję obliczającą wartość bezwzględną z liczby jest ona napisana na wzór funkcji abs() z PHP


Konwersja ciągu znaków ze znaków szkodliwych na odpowiedniki HTML - np & : &

Skrypt formatuje nam podany ciąg znaków ze znakami takimi jak <, ", czy ; na ich odpowiedniki w tagach HTML, na przykład: <.


Konwersja zmiennej String na Boolean w JAVA

Skrypt pokazuje jak można łatwo prze konwertować daną zmienną o nazwie 'przyklad' o typie String na Boolean.


Konwertowania liczby na ciag znaków - konwersja int na String

W przypadku konwertowania liczby typu int na typ String, czyli ciągu znaku należy wykonać podany skrypt:


Metoda sortowania - Sortowanie Bąbelkowe - Bubble Sort [JAVA]

Skrypt ukazuje jak wygląda oraz jak działa metoda sortowania typu Bubble Sort (Sortowanie Bąbelkowe). Kod ten można wykorzystać do sortowania liczb.


Metoda sortowania - Sortowanie przez Drzewo - Tree Sort [JAVA]

Skrypt ukazuje jak wygląda oraz jak działa metoda sortowania typu Tree Sort (Sortowanie przez Drzewo). Kod ten można wykorzystać do sortowania liczb.


Metoda sortowania - Sortowanie przez Scalanie - Merge Sort [JAVA]

Skrypt ukazuje jak wygląda oraz jak działa metoda sortowania typu Merge Sort (Sortowanie przez Scalanie. Kod ten można wykorzystać do sortowania liczb.


Metoda sortowania - Sortowanie przez Wybieranie - Selection Sort [JAVA]

Skrypt ukazuje jak wygląda oraz jak działa metoda sortowania typu Selection Sort (Sortowanie przez Wybieranie). Kod ten można wykorzystać do sortowania liczb.


Metoda sortowania - Szybkie sortowanie - Quick Sort [JAVA]

Skrypt ukazuje jak wygląda oraz jak działa metoda sortowania typu Quick Sort (Szybkie sortowanie). Kod ten można wykorzystać do sortowania liczb.


Metoda sortowania - Zoptymalizowane szybkie sortowanie - Optimized Quick Sort [JAVA]

Skrypt ukazuje jak wygląda oraz jak działa metoda sortowania typu Optimized Quick Sort (Zoptymalizowane Szybkie sortowanie). Kod ten można wykorzystać do sortowania liczb.


Odpowiednik nl2br z PHP w JAVA - zamiana znaków łamiących linie na html <br />

Jeśli chcemy zastąpić wszystkie znaki łamiące linie z czystego pola tekstowego, takiego jak textarea i chcemy skonwertować pole na html, wtedy musimy użyć nl2br w PHP, w JAVA jest natomiast odpowiednik do tego.


Przyklad czytania z klawiatury [JAVA]

Prosty przyklad czytannia danych z kalwiatury przy uzyciu Buffered Readera


Sortowanie alfabetyczne List, ArrayList, Collection w JAVA

Skrypt pokazuje jak posortować listę ( w tym przypadku listę obiektów z właściwością 'nazwa') według porządku alfabetycznego. List<MojObiekt>. Przykłąd używa comparator'a oraz Collection.sort metody dla list.


Sortowanie liczb w List, ArrayList, Collection w JAVA

Skrypt pokazuje jak posortować listę ( w tym przypadku listę obiektów z właściwością 'nazwa') według porządku alfabetycznego. List<MojObiekt>. Przykłąd używa comparator'a oraz Collection.sort metody dla list.


Sortowanie przez wstawianie

Przyklad sortowania przez wstawianie


Tworzenie dziennika z wydarzeniami dodanymi przez użytkownika - JAVA

Skrypt tworzy dziennik (pamiętnik), czyli kalendarz z wydarzeniami, które można dodawać, usuwać, wyszukiwać oraz wyświetlać listę posiadanych w określonym momencie.


1/2 |>> Następna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors