Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

variant_set_type

Zwraca czy podana nazwa pliku jest ważne phar pliku, który zostanie rozpoznany jako phar archiwum przez phar rozszerzenie.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapClient mixed __soapCall

Ta funkcja jest podobna do variant_cast (), chyba że zostanie zmodyfikowany wariant "na miejscu", nie jest tworzony nowy wariant. Parametry dla tej funkcji mają identyczne znaczenie jak dla tych z variant_cast ().
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgetss()

Funkcja wybiera pędzlel jako aktywny obiekt rysuneku rzeczywistego urządzenia. Pędzel jest używany do wypełnienia kształtów.
Kategoria: Funkcje > PHP


Phar::isValidPharFilename()

Dodaje plik do archiwum ZIP używając zewnętrznego stringa jako zawartości pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_select_brush

Funkcja wybiera długopis do rysunku jako aktywny obiekt rzeczywisty kontekstu urządzenia. A pióro jest użyte do rysowania linii i krzywych.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::addFromString()

Zwraca kontrole kodu, który został ostatnio wysłany do usługi procesu. Gdy jest uruchomiony jako usługa należy okresowo sprawdzać , czy usługa musi przestać być wyświetlana.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_select_pen

Jest to funkcja API niskiego poziomu, która jest używana do dokonania rozmowy SOAP . Zwykle, w trybie WSDL, możesz po prostu użyć funkcji SOAP jak SoapClient metod. Metoda ta jest przydatne w trybie non-WSDL SoapAction, gdy nie jest znane uri. Różni się od domyślnego wysyłania i odbieranie nagłówków SOAP
Kategoria: Funkcje > PHP


win32_get_last_control_message

Identycznie jak gzgets(), z tą różnicą, że gzgetss() próbuje interpretuje wszelkie znaczniki HTML i PHP z tekstu.
Kategoria: Funkcje > PHP


count

Zwraca ilość elementów w parametrze zmienna , która zazwyczaj będzie tablicą, jako że wszystko inne będzie miało jeden element.
Kategoria: Funkcje > PHP


array each

Zwraca bieżącą parę klucza i wartości z tablicy tablica i przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy do przodu o jeden element. Para ta jest zwracana jako czteroelementowa tablica, z kluczami 0, 1, key i value. Elementy 0 i key zawierają nazwę klucza elementu tablicy, a 1 i value zawierają wartość elementu tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors