Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funkcja getFullYear (Metoda obiektu: Date)

Zwraca rok określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja setFullYear (Metoda obiektu: Date)

Ustawia kompletny rok dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getUTCFullYear (Metoda obiektu: Date)

Zwraca rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript constructor (Własność obiektu: Date)

Zwraca referencję do funkcji Date, która tworzy prototyp instancji. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do samej funkcji, nie zaś łańcuchem znaków zawierającym nazwę funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript prototype (Właściwość obiektu: Date)

Reprezentuje prototyp dla tej klasy. Można używać prototypu do dodawania własności lub metod wszystkim instancjom klasy. Aby uzyskać więcej informacji o prototypach, zobacz Function.prototype.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja now (Metoda obiektu: Date)

Zwraca liczbę milisekund, która upłynęła od 1 stycznia 1970 00:00:00 UTC.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja parse (Metoda obiektu: Date)

Analizuje łańcuch znaków reprezentujący datę i zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970, 00:00:00 UTC.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja UTC (Metoda obiektu: Date)

Akceptuje te same parametry co najdłuższa forma konstruktora i zwraca liczbę milisekund w obiekcie Date, które upłynęły od 1 stycznia, 1970, 00:00:00, czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getDate (Metoda obiektu: Date)

Zwraca dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getDay (Metoda obiektu: Date)

Zwraca dzień tygodnia określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Poprzednia | 11/25 |Nastpna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors