Loading:


JavaScript Funkcja setFullYear (Metoda obiektu: Date)

Ustawia kompletny rok dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

Metoda obiektu: Date

Składnia


setFullYear(yearValue[, monthValue[, dayValue]])

Parametry


yearValue  - Liczba całkowita określająca wartość numeryczną roku, na przykład; 1995.


monthValue  - Liczba całkowita z przedziału od 0 do 11 (reprezentująca miesiące od stycznia do grudnia).


dayValue  - Liczba całkowita z przedziału od 1 do 31 reprezentująca dzień miesiąca. Jeśli zostaje podany parametr dayValue, należzy również podać monthValue.


Opis


Jeśli nie zostały podane parametry monthValue i dayValue, biblioteka pobierze te dane z metod getMonth i getDate.

Jeżeli określony parametr jest poza oczekiwanym zakresem, setFullYear spróbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Przykładowo, jeśli zostanie podana wartość 15 dla monthValue to rok zostanie zwiększony o 1 (rok+1), a miesiąc zostanie ustawiony na wartość 3.

Przykłady


Przykład: Zastosowanie setFullYear


theBigDay = new Date();
theBigDay.setFullYear(1997);

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors