Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funkcja prototype (Własność obiektu: Function)

Wartość instancji od której są tworzone poszczególne klasy. Każdy obiekt, który może zostać utworzony poprzez wywołanie konstruktora funkcji posiada wspólną własność prototypu funkcji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja pop (Metoda obiektu: Array)

Usuwa ostatni element z tablicy zwracając go. Metoda ta zmienia długość tablicy.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja push (Metoda obiektu: Array)

Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy i zwraca jej nową długość. Metoda ta zmienia długość tablicy.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja reverse (Metoda obiektu: Array)

Odwraca kolejność elementów w tablicy: pierwszy staje się ostatnim, ostatni pierwszym.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja shift (Metoda obiektu: Array)

Usuwa pierwszy element z tablicy i go. Metoda ta zmienia długość tablicy.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja sort (Metoda obiektu: Array)

Sortuje elementy tablicy.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja splice (Metoda obiektu: Array)

Zmienia zawartość tablicy, dodając nowe elementy podczas usuwania starych elementów.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja unshift (Metoda obiektu: Array)

Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy i zwraca jej nową długość.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja concat (Metoda obiektu: Array)

Zwraca nową tablicę złożoną z tablicy, na której wywołano tę metodę, połączonej z innymi podanymi tablicami lub wartościami.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja indexOf (Metoda obiektu: Array)

Zwraca pierwszy (najmniejszy) indeks elementu w tablicy równego podanej wartości lub -1, gdy nie znaleziono takiego elementu.
Kategoria: Funkcje > Javascript


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors