Loading:


JavaScript Funkcja push (Metoda obiektu: Array)

Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy i zwraca jej nową długość. Metoda ta zmienia długość tablicy.

Metoda obiektu: Array

Składnia


push(element1, ..., elementN)

Parametry


element1, ..., elementN


Elementy dodawane na końcu tablicy.


Opis


Zachowanie metody push jest analogiczne do funkcji push w języku Perl 4. Uwaga: jej zachowanie różni się w języku Perl 5.

Zgodność wsteczna


JavaScript 1.2


Metoda push zwraca ostatni element dodany do tablicy.

Przykłady


Przykład: Dodawanie elementów do tablicy


Następujący kod tworzy tablicę myFish zawierającą dwa elementy, następnie dodaje do niej dwa kolejne. Po wykonaniu kodu, pushed zawiera wartość 4 (w JavaScript 1.2 po wykonaniu kodu zmienna pushed zawiera wartość "lew").

myFish = ["anioł", "klaun"];

pushed = myFish.push("bęben", "lew");

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors