Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak pobrać ID przypisany podczas dodawania rekordu - insert_id

Skrypt pobiera ostatni wygenerowany ID podczas dodawania wpisu do bazy.
Kategoria: Skrypty > PHP


PHP MySQL update pobranie ilości zmodyfikowanych rekordów.

Skrypt pobiera ilość rekordów które zostały zmodyfikowane podczas UPDATE MySQL.
Kategoria: Skrypty > PHP


SWFupload - Wysłanie wielu plików na serwer poprzez flash

Skrypt wysyła wiele plików na serwer za jednym razem przy użyciu SWFupload.
Kategoria: Flash > Skrypty


Przekierowanie na wybrany adres AJAX i PHP

Skrypt wykonuje przekierowanie na wybrany adres tylko jeśli istnieje.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Prosta ankieta AJAX i PHP przechowująca dane w pliku

Skrypt tworzy prostą ankietę z wykorzystaniem AJAX, wyniki ankiety przechowywane są w pliku tekstowym colors.txt
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


RSS BOX odczyt kanałów RSS - AJAX i PHP

Skrypt pobiera dane z kanału RSS i wyświetla je co określoną ilość czasu podaną w zmiennej.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Zaznaczenie kodu wewnątrz warstwy div - (Zaznacz kod)

Skrypt tworzy przycisk "zaznacz kod" który zaznacza kod, tekst zawarty w określonym div.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Suwak odbijający się od granic toru - ActionScript 3

Skrypt tworzy suwak reagujący na ruch myszy, tworzy animacje przesuwania się po torze oraz odbija się od granic toru, gdy do takich dojedzie. Wyświetlana jest tutaj również procentowe położenie suwaka względem toru.
Kategoria: Flash > Skrypty


Losowy kolor wypełnienia w ActionScript 3

Skrypt wylosowuje przypadkowy kolor dla naszego obiektu, oraz go nim wypełnia. Przykład bazuje na obiekcie typu Sprite.
Kategoria: Flash > Skrypty


Generowanie liczby z określonego przedziału w ActionScript 3

Skrypt generuje losową liczbę zapisaną w zmiennej "liczba", która mieści się w przedziale większym niż -500, a mniejszym niż 500.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 37/72 |Nastpna
37:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors