Loading:


Przekierowanie na wybrany adres AJAX i PHP

Skrypt wykonuje przekierowanie na wybrany adres tylko jeśli istnieje.Napisz Artyku³

Listing

//index.html   #############################################

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Ajax</title>
<link href="ajaxcss.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="ajaxcore.js"></script>
<script type="text/javascript" src="ajax.js"></script>
</head>
<body>

<div id="mainDiv" class="mainDiv">
Wprowadź adres:
<input type="text" value=""
       id="tfURL" class="myTextInput">

<div style="width:50%;margin:0 auto;text-align:center;">
  <input type="button" value="Przekieruj" class="myButton"
         id="btnPrzekieruj" onclick="startRequest();"
         style="margin-top:10px;">
</div>
</div>
</body>
</html>


//dane.php   #############################################

<?php
if(isSet($_GET["url"]) && $_GET["url"] != ""){
  $url = $_GET["url"];
  if($id = @fopen($url, 'r')){
    fclose($id);
    echo "ok$url";
  }
  else{
    echo "error";
  }
}
else{
  echo "error";
}
?>

//ajaxcss.css   #############################################

.mainDiv
{
  color: #333333;
  position: relative;
  background-color: #EFEFEF;
  border: 1px solid #000000;
  margin: 10px 10px 10px 10px;
  padding: 14px 14px 14px 14px;
  width: 350px;
  visibility: visible;
}

.dataDiv
{
  color: #333333;
  position: relative;
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #000000;
  margin: 10px 10px 10px 10px;
  padding: 14px 14px 14px 14px;
  width: 420px;
  visibility: visible;
}

.myButton
{
  font-family:helvetica,sans-serif;
  font-size:84%;
  font-weight:bold;
  border:1px solid;
  border-top-color:#696;
  border-left-color:#696;
  border-right-color:#363;
  border-bottom-color:#363;
  width:120px;
  margin:5px;
}

.myTextInput
{
  border:1px solid;
  background-color: #F8F8F8;
  border-top-color:#696;
  border-left-color:#696;
  border-right-color:#363;
  border-bottom-color:#363;
  width:70%;
}//ajaxcore.js   #############################################

function getXMLHttpRequestObject()
{
  try{
    return new XMLHttpRequest();
  }
  catch(e){
    try{
      return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    catch(e){
      return false;
    }
  }
}

function startGETRequest(url, onComplete, onEnd)
{
  var XMLHttpRequestObject = getXMLHttpRequestObject();
  if(XMLHttpRequestObject){
    XMLHttpRequestObject.open("GET", url);
    XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function()
    {
      if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4){
        if(XMLHttpRequestObject.status == 200){
          var responseXML = XMLHttpRequestObject.responseXML;
          var responseText = XMLHttpRequestObject.responseText;
          onComplete(responseText, responseXML);
        }
        delete XMLHttpRequestObject;
        onEnd();
      }
    }
    XMLHttpRequestObject.send(null);
  }
}

function startPOSTRequest(url, params, onComplete, onEnd)
{
  var XMLHttpRequestObject = getXMLHttpRequestObject();
  if(XMLHttpRequestObject){
    XMLHttpRequestObject.open("POST", url);
    XMLHttpRequestObject.setRequestHeader(
      'Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
    XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function()
    {
      if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4){
        if(XMLHttpRequestObject.status == 200){
          var responseXML = XMLHttpRequestObject.responseXML;
          var responseText = XMLHttpRequestObject.responseText;
          onComplete(responseText, responseXML);
        }
        delete XMLHttpRequestObject;
        onEnd();
      }
    }
    XMLHttpRequestObject.send(params);
  }
}


//ajax.js   #############################################

function startRequest()
{
  tfURLText = document.getElementById('tfURL').value;
  var btnPrzekieruj = document.getElementById('btnPrzekieruj');
  btnPrzekieruj.disabled = true;
  btnPrzekieruj.value = "Czekaj";

  url = "dane.php?url=" + tfURLText;
  url = encodeURI(url);

  startGETRequest(url, onComplete, onEnd);
}

function onComplete(text, xml)
{
  if(text == 'error'){
    alert("Podany adres jest niepoprawny.");
  }
  else if(text.substr(0, 2) == 'ok'){
    var btnPrzekieruj = document.getElementById('btnPrzekieruj');
    btnPrzekieruj.value = "Przekierowuję";

    url = text.substr(2, text.length - 2);
    location.href = url;
  }
  else{
    alert("Wystąpił błąd podczas przetwarzania danych.");
  }
}

function onEnd()
{
  var btnPrzekieruj = document.getElementById('btnPrzekieruj');
  if(btnPrzekieruj){
    btnPrzekieruj.value = "Przekieruj";
    btnPrzekieruj.disabled = false;
  }
}
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors