Loading:


PHP MySQL update pobranie ilości zmodyfikowanych rekordów.

Skrypt pobiera ilość rekordów które zostały zmodyfikowane podczas UPDATE MySQL.

Za pobranie ilości zmodyfikowanych rekordów w zapytaniu odpowiada funkcja:

mysqli->affected_rows

mysqli_affected_rows


Proceduralnie:

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Nie można się połączyć: ' mysql_error());
}
mysql_select_db('mydb');
    
/* Uaktualnienie rekordów */
mysql_query("UPDATE mytable SET used=1 WHERE id < 10");
printf ("Zaktualizowanych rekordów: %d\n"mysql_affected_rows());
mysql_query("COMMIT");
?>


Obiektowo :

<?php
$mysqli 
= new mysqli("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* Insert rows */
$mysqli->query("CREATE TABLE Language SELECT * from CountryLanguage");
printf("Affected rows (INSERT): %d\n"$mysqli->affected_rows);

$mysqli->query("ALTER TABLE Language ADD Status int default 0");

/* update rows */
$mysqli->query("UPDATE Language SET Status=1 WHERE Percentage > 50");
printf("Affected rows (UPDATE): %d\n"$mysqli->affected_rows);

/* delete rows */
$mysqli->query("DELETE FROM Language WHERE Percentage < 50");
printf("Affected rows (DELETE): %d\n"$mysqli->affected_rows);

/* select all rows */
$result $mysqli->query("SELECT CountryCode FROM Language");
printf("Affected rows (SELECT): %d\n"$mysqli->affected_rows);

$result->close();

/* Delete table Language */
$mysqli->query("DROP TABLE Language");

/* close connection */
$mysqli->close();
?>Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors