Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Video smoothing [AS 2]

Określa, czy obiekt Video, określony przez moj_video jest widoczny.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video _x [AS 2]

Określa współrzędną x dla obiektu Video, relatywną do lokalnych współrzędnych rodzica klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video _y [AS 2]

Określa współrzędną y dla obiektu Video, relatywną do lokalnych współrzędnych rodzica klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video _xmouse [AS 2]

Określa współrzędną x dla pozycji myszki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video _ymouse [AS 2]

Określa współrzędną y dla pozycji myszki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video _xscale [AS 2]

Określa skalowanie poziome (procentowe) obiektu Video, jak nadaną od punktu rejestracyjnego obiektu Video.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video _yscale [AS 2]

Określa skalowanie pionowe (procentowe) obiektu Video, jak nadaną od punktu rejestracyjnego obiektu Video.
Kategoria: Flash > ActionScript


Loading ActionScript 3 - animacja ładowania filmu [ AS 3 ]

Skrypt oblicza procent załadowanego aktualnego pliku SWF.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa XML [AS 2]

Użyj metod oraz właściwości klasy XML, aby wczytać, przetworzyć, wysłać, stworzyć lub manipulować dokument drzewa XML. hierarchiczny
Kategoria: Flash > ActionScript


XML addRequestHeader [AS 2]

Dodaje lub zmienia wymagane nagłówki HTTP (jak na przykład Content-Type lub SOAPAction) wysyłane przez akcje POST.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 110/119 |Nastpna
110:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors