Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Programowanie Obiektowe w Action Script 3.0

Zwraca nazwę przestrzeni roboczej URI, która jest ulokowana z określonym prefixem dla węzła.
Kategoria: Flash > Artykuły


XMLNode getNamespaceForPrefix [AS 2]

Artykuł ten nie będzie kursem programowania obiektowego, tylko pokazaniem jak ma się sprawa w nowym AS. Jeżeli chodzi o rozwój języka, to AS3 w odróżnieniu od swojego poprzednika wymusza na nas podejście obiektowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode getPrefixForNamespace [AS 2]

Zwraca prefix, który jest ulokowany z określoną nazwą przestrzeni roboczej URI dla węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode hasChildNodes [AS 2]

Określa czy XML obiekt posiada węzły potomków.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode insertBefore [AS 2]

Wstawia węzeł nowyPotomek do listy potomków obiektu XML, przed węzłem punktWlozenia .
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode lastChild [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencjuje ostatniego potomka w liście węzłów potomków.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode localName [AS 2]

Lokalna nazwa odcinka nazwy węzła XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode namespaceURI [AS 2]

Jeśli węzeł XML posiada prefix, namespaceURI jest wartością deklaracji xmlns dla tego prefixu (URI), który jest zazwyczaj wywołuje przestrzeń nazw URI.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode nextSibling [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencjuje następne rodzeństwo w węźle listy potomków rodzica.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode nodeName [AS 2]

Ciąg znaków reprezentujący nazwę węzła w obiekcie XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 113/119 |Nastpna
113:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors