Loading:


XMLNode getNamespaceForPrefix [AS 2]

Klasa: XMLNode

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

 

Zwraca nazwę przestrzeni roboczej URI, która jest ulokowana z określonym prefixem dla węzła.

 

Aby określić URI, getPrefixForNamespace() wyszukuje hierarchi XML od węzła, jak potrzeba, oraz zwraca nazwę obszaru URI z pierwszej deklaracji xmlns dla danego prefixu w parametrze.

 

Domyślnie metoda zwraca NULL, jeśli nie ma zdefiniowanej URI.

 

Jeśli określisz pusty ciąg znaków ("") jako prefix oraz jest już domyślna nazwa obszaru zdefiniowana dla węzła(jak np xmlns="http://www.przyklad.pl/"), wtedy metoda zwraca domyślną nazwę obszaru URI.Napisz Artyku³

Listing

function stworzXML():XMLNode {
    var str:String = "<Outer xmlns:exu=\"http://www.przyklad.pl/util\">"
        + "<exu:Potomek id='1' />"
        + "<exu:Potomek id='2' />"
        + "<exu:Potomek id='3' />"
        + "</Outer>";
    return new XML(str).firstChild;
}

var xml:XMLNode = createXML();
trace(xml.getNamespaceForPrefix("exu")); // zwróci: http://www.przyklad.pl/util
trace(xml.getNamespaceForPrefix("")); // zwróci: null
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors