Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XMLSocket onClose [AS 2]

Wywołuje się tylko wtedy, kiedy otwarte połączenie jest zamykane przez serwer.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket onConnect [AS 2]

Wywołuje sie przez Flash Player, kiedy wynik żądania w połączeniu wywołany przez XMLSocket.connect() wykonał sie poprawnie lub też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy wiadomość zostaje pobrana przez serwer, zakończyła sie przez zero (0) bajta.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket onXML [AS 2]

Wywołuje się przez Flash Player, kiedy określony obiekt XML zawierający dokument XML przybywa przez otwarte połączenie XMLSocket.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket send [AS 2]

Konwertuje obiekt XML lub dane określone w obiekcie parametru na ciąg znaków oraz przesyła je na serwer, zaraz za zero (0) bajtem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa XMLUI [AS 2]

Obiekt XMLUI pozwala komunikować się z plikami SWF, które używają własnego interfejsu użytkownika dla Flash autoryzowanego narzędzia rozszerzonej funkcjonalności (jak np Zachowania, Polecenia, Efekty oraz Narzędzia).
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLUI accept [AS 2]

Tworzy aktualne okno dialogowe XMLUI z wyjściem oraz statusem "akceptacji"
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLUI cancel [AS 2]

Tworzy aktualne okno dialogowe XMLUI z wyjsciem oraz statusem "anulowania" .
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLUI get [AS 2]

Pobiera wartość określonej właściwości aktualnego dialogu XMLUI .
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLUI set [AS 2]

Modyfikuje wartość określonej właściwości aktualnego dialogu XMLUI.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 115/119 |Nastpna
115:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors