Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_currentframe [AS 2]

Zwraca numer klatki (to znaczy klatkę, w której aktualnie znajduje się wskaźnik czasu podczas odtwarzania filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


_totalframes [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich ujęć (klatek) w liście czasowej filmu lub klonu klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


_framesloaded [AS 2]

Zwraca liczbę ujęć (klatek) klipu filmowego lub filmu, których dane znajdują się już w pamięci.
Kategoria: Flash > ActionScript


_quality [AS 2]

Ustala jakośc obrazu odtwarzanego filmu.
Kategoria: Flash > ActionScript


_focusrect [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy przy przechodzeniu pomiedzy przyciskami za pomocą klawisza Tab pojawia się żółta ramka.
Kategoria: Flash > ActionScript


_soundbuftime [AS 2]

Rozmiar bufora dźwięku, podawany w sekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


hitTest() [AS 2]

Określa, czy obiekt klipu filmowego nakłada się na obszar innego klipu lub też czy współrzędne X i Y przecinają klonu klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


startDrag() [AS 2]

Rozpoczyna operację przeciągania klonu klipu filmowego na scenie. Klip filmowy porusza się z ruchem kursora myszy.
Kategoria: Flash > ActionScript


stopDrag() [AS 2]

Zatrzymuje operację przeciągania, rozpoczętu przez akcję startDrag().
Kategoria: Flash > ActionScript


play()

Rozpoczyna odtwarzanie określonej listwy czasowej od aktualnej pozycji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 3/119 |Nastpna
3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors