Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DropShadowFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter color [AS 2]

Kolor wypełnienia dla cienia, podany w formie heksadecymalnej 0xRRGGBB.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter distance [AS 2]

Odległość cienia od obiektu, w pikselach
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter hideObject [AS 2]

Wskazuje czy obiekt oryginalny ma zostać w zupełności ukryty (TRUE).
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter inner [AS 2]

Wskazuje czy cień ma być wewnątrz czy też na zewnątrz od oryginalnego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE).
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter quality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter strength [AS 2]

Intensywność samego cienia rozprzestrzeniania. Im większa wartość tym kolor jest znamionowany mocniej do kontrastu pomiędzy cieniem a tłem. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255. Domyślną wartością jest 1.
Kategoria: Flash > ActionScript


6 boczna kostka 3D z użyciem PaperVision 3D 2.0 w ActionScript 3

Skrypt tworzy trójwymiarową animowana kostkę reagującą na ruch myszki w PaperVision3D w wersji 2.0 w środowisku Flash CS4.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa Error [AS 2]

Zawiera informacje o powstałym błędzie w skrypcie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 46/119 |Nastpna
46:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors