Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Math log [AS 2]

Zwraca naturalny algorytm z parametrem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math LOG10E [AS 2]

Stała matematyczna dla bazujących na -10 ze stałą e (Math.E), wyrażoną jako log10e, z zaokrąglona wartością: 0.4342944819032518.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math LOG2E [AS 2]

Stała matematyczna dla bazujących na -2 ze stałą e (Math.E), wyrażoną jako log2e, z zaokrąglona wartością: 1.442695040888963387.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math max [AS 2]

Ocenia x oraz y i zwraca większą wartość.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math min [AS 2]

Ocenia x oraz y i zwraca mniejszą wartość.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math PI [AS 2]

Stała matematyczna dla współczynnika zaokrąglenia okręgu dla jego średnicy, wyrażonej jako pi, z wartością: 3.141592653589793.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math pow [AS 2]

Oblicza oraz zwraca x do potęgi y.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math random [AS 2]

Zwraca pseudo-losową liczbę n, gdzie 0 <= n < 1.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math round [AS 2]

Zaokrągla wartość podaną w parametrze do góry lub na dół, do najbliższej liczby oraz zwraca wynik.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math sin [AS 2]

Oblicza oraz zwraca sinus od określonego kąta podanego w radianach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 64/119 |Nastpna
64:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors