Loading:


Math sin [AS 2]

Klasa: Math

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

sin(x:Number) : Number

 

Oblicza oraz zwraca sinus od określonego kąta podanego w radianach.Napisz Artyku³

Listing

rysujOkrag(this, 100, 100, 50);
//
function rysujOkrag(mc:MovieClip, x:Number, y:Number, r:Number):Void {
    mc.lineStyle(2, 0xFF0000, 100);
    mc.moveTo(x+r, y);
    mc.curveTo(r+x, Math.tan(Math.PI/8)*r+y, Math.sin(Math.PI/4)*r+x, Math.sin(Math.PI/4)*r+y);
    mc.curveTo(Math.tan(Math.PI/8)*r+x, r+y, x, r+y);
    mc.curveTo(-Math.tan(Math.PI/8)*r+x, r+y, -Math.sin(Math.PI/4)*r+x, Math.sin(Math.PI/4)*r+y);
    mc.curveTo(-r+x, Math.tan(Math.PI/8)*r+y, -r+x, y);
    mc.curveTo(-r+x, -Math.tan(Math.PI/8)*r+y, -Math.sin(Math.PI/4)*r+x, -Math.sin(Math.PI/4)*r+y);
    mc.curveTo(-Math.tan(Math.PI/8)*r+x, -r+y, x, -r+y);
    mc.curveTo(Math.tan(Math.PI/8)*r+x, -r+y, Math.sin(Math.PI/4)*r+x, -Math.sin(Math.PI/4)*r+y);
    mc.curveTo(r+x, -Math.tan(Math.PI/8)*r+y, r+x, y);
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors