Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClipLoader onLoadError [AS 2]

Wywołuje się, gdy ładowany plik stworzy jakieś błędy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadInit [AS 2]

Wywołuje się, gdy akcje na pierwszej klatce załadowane klipu zostają wykonywane.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadProgress [AS 2]

Wywołuje się, za każdym razem gdy nowe dane zostają przesłane z pliku serwera na plik SWF oraz dysk (czyli pomiędzy MovieClipLoader.onLoadStart oraz MovieClipLoader.onLoadComplete).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadStart [AS 2]

Wywołuje się, gdy rozpoczyna się ładowanie pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader removeLoader [AS 2]

Usuwa słuchacza używanego do odbierania zdarzeń dla tejklasy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader unloadClip [AS 2]

Usuwa klip filmowy, który był załadowany przez użycie MovieClipLoader.loadClip().
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa NetConnection [AS 2]

Klasa NetConnection daje możliwość do odtwarzania strumieniowo plików FLV z lokalnego dysku lub adresu HTTP.
Kategoria: Flash > ActionScript


NETConnection connect [AS 2]

Otwiera lokalne połączenie, za pomocą którego możesz odtwarzacz video (FLV) pliki z adresu HTTP lub z lokalnego miejsca w systemie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa NetStream [AS 2]

Klasa NetStream dostarcza metody oraz właściwości dla odtwarzania plików Flash Video (FLV) z lokalnego pliku systemu lub adresu HTTP.
Kategoria: Flash > ActionScript


Obliczanie odległości pomiędzy dwoma punktami - AS3

Skrypt wyświetla aktualną odległość pomiędzy wyśrodkowanym punktem Sprite oraz kursorem myszki. Tworzy on również linię pomiędzy obydwoma punktami.
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 79/119 |Nastpna
79:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors