Loading:


Obliczanie odległości pomiędzy dwoma punktami - AS3

Skrypt wyświetla aktualną odległość pomiędzy wyśrodkowanym punktem Sprite oraz kursorem myszki. Tworzy on również linię pomiędzy obydwoma punktami.

 

Wszystko działa na podstawie wzoru pitagorasa, który wygląda dla tego przykąłdu następująco:

 

dystans2 = dystansX2 + dystansY2

 

Co wygląda następująco w kodzie:

 

var dystans:Number = Math.sqrt(dystansX * dystansX + dystansY * dystansY);Napisz Artyku³

Listing

//KOD DLA PLIKU Dystans.as
package {
        //Skrypt pobrano z www.Funkcje.net
        import flash.display.Sprite;
        import flash.events.MouseEvent;
        import flash.text.TextField;
       
        public class Dystans extends Sprite {
               
                private var sprite1:Sprite;
                private var pole_txt:TextField;
               
                public function Dystans() {
                        init();
                }
               
                private function init():void {
                        sprite1 = new Sprite();
                        addChild(sprite1);
                        sprite1.graphics.beginFill(0x000000);
                        sprite1.graphics.drawRect(-2, -2, 4, 4);
                        sprite1.graphics.endFill();
                        sprite1.x = stage.stageWidth / 2;
                        sprite1.y = stage.stageHeight / 2;
                       
                        pole_txt = new TextField();
                        pole_txt.width = 200;
                        addChild(pole_txt);
                        stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, onMouseMove);
                }
               
                public function onMouseMove(e:MouseEvent):void {
                        graphics.clear();
                        graphics.lineStyle(1, 0, 1);
                        graphics.moveTo(sprite1.x, sprite1.y);
                        graphics.lineTo(mouseX, mouseY);
                        var dystansX:Number = sprite1.x - mouseX;
                        var dystansY:Number = sprite1.y - mouseY;
                        //FORMUŁA PITAGORASA a + b = c (kwadrat wszystko)
                        var dystans:Number = Math.sqrt(dystansX * dystansX + dystansY * dystansY);
                        pole_txt.text = dystans.toString();
                }
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors