Loading:


Klasa NetStream [AS 2]

Klasa: NETStream

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 7+

 

Konstruktor

 

public NetStream(polaczenie:NetConnection)

 

Opis

 

Klasa NetStream dostarcza metody oraz właściwości dla odtwarzania plików Flash Video (FLV) z lokalnego pliku systemu lub adresu HTTP. Użyj obiektu NetStream, aby przesyłać video przez obiekt NetConnection. Odtwarzanie zewnętrznych plikow FLV dostarcza kilka zalet w porównaniu do osadzania video w dokumencie Flash, jak na przykład lepsza wydajność, zarządzanie pamięcią oraz niezależność video od klatek na sekundę we Flash'u. Ta klasa dostarcza metody oraz własciwości, które mozesz użyć aby śledzić na bierząco postęp plików, jego załadowanie oraz odtwarzanie, jak i danie kontroli użytkownikowi do kontrolowania odtwarzania filmu (zatrzymywanie, pauza itp).


Dostępne właściwości dla klasy NetStream

Nazwa

Opis

bufferLength:Number [odczyt-tylko]

Zwraca liczbę sekund aktualnych zawartych w bufforze.

bufferTime:Number [odczyt-tylko]

Zwraca liczbę sekund przyporządkowanych do buffera przez NetStream.setBufferTime().

bytesLoaded:Number [odczyt-tylko]

Zwraca liczbę bajtów danych, które zostały załadowane do odtwarzacza.

bytesTotal:Number [odczyt-tylko]

Zwraca totalny rozmiar w bajtach ładowanego pliku.

checkPolicyFile:Boolean

Określa czy Flash Player powinien próbować ściągnąć cross-domenową politykę plików od załadowanego pliku FLV serwera przed rozpoczęciem wczytywania tego obiektu.

currentFps:Number [odczyt-tylko]

Zwraca liczbę klatek na sekundę do wyświetlenia.

time:Number [odczyt-tylko]

Zwraca aktualną pozycję odtwarzania, w sekundach.

 

Dostępne zdarzenia dla klasy NetStream

Nazwa

Opis

onCuePoint = function(infoObiekt:Object) {}

Wywołuje się, gdy osadzony punkt sygnałowy zostanie osiągnięty podczas odtwarzania pliku FLV.

onMetaData = function(infoObiekt:Object) {}

Wywołuje się, gdy Flash Player odbierze opisaną informację osadzoną w odtwarzanym pliku FLV.

onStatus = function(infoObiekt:Object) {}

Wywołuje się za każdym razem, gdy zmienia się status lub nłąd jest wysyłany dla obiektu NetStream.


Dostępne metody dla klasy NetStream

Nazwa

Opis

close() : Void

Zatrzymuje odtwarzanie wszystkich danych przez strumień, ustawia właściwość NetStream.time na 0, oraz przygotowywuje żródło do kolejnego użycia.

pause([flaga:Boolean]) : Void

Wstrzymuje oraz wznawia odgrywany plik źródłowy.

play(nazwa:Object, start:Number, dlugosc:Number, reset:Object) : Void

Rozpoczyna odtwarzanie zewnętrznego pliku FLV.

seek(offset:Number) : Void

Wyszukuje klatki kluczowej do najbliższej od określonej liczby sekund od rozpoczęcia źródła.

setBufferTime(CzasBuffora:Number) : Void

Określa jak długo przetrzymywać informacje w bufforze przed rozpoczęciem odtwarzania filmu.Napisz Artyku³

Listing

//przykład otwiera plik video2.flv oraz rozpoczyna jego odtwarzanie na scenie
var polaczenie_nc:NetConnection = new NetConnection();
polaczenie_nc.connect(null);
var stream_ns:NetStream = new NetStream(polaczenie_nc);
moje_video.attachVideo(stream_ns);
stream_ns.play("video2.flv");
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors