Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rectangle left [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle offsetPoint [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectagle, używając obiektu Point jako parametru.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle right [AS 2]

Zwraca sumę właściwości x oraz width .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle setEmpty [AS 2]

Ustawia wszystkie właściwości obiektów Rectangle na 0.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle size [AS 2]

Zwraca wielkość obiektu Rectangle, wyrażoną jako obiekt Point z wartościami właściwości: width oraz height.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle top [AS 2]

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle topLeft [AS 2]

Zwraca lokację lewego-górnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle toString [AS 2]

Buduje oraz zwraca ciąg znaków, który wyświetla listę poziomej i pionowej pozycji oraz wysokość i szerokość obiektu Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle union [AS 2]

Dodaje dwa prostokąty, do stworzenia nowego obiektu Rectangle, przez wypełnianie poziomej i pionowej przestrzeni pomiędzy obydwoma prostokątami.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle width [AS 2]

Zwraca szerokość prostokąta, w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 87/119 |Nastpna
87:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors