Loading:


Rectangle top [AS 2]

Klasa: Rectangle

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

 

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.

 

Zmienianie tej właściwości nie ma żadnego efektuna właściwości x oraz width. Jednak ma efekt na właściwość height; gdzie zmiana wartości y nie ma efektu na height.

 

Wartoś właściwości top jest równa do właściwości y .

 
Napisz Artyku³

Listing

import flash.geom.Rectangle;

var rect:Rectangle = new Rectangle(0, 0, 100, 100);
trace(rect.top); // 0
trace(rect.y); // 0
trace(rect.height); // 100


rect.top = 10;
trace(rect.top); // 10
trace(rect.y); // 10
trace(rect.height); // 90
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors