Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

opendir()

Zwraca wskaźnik do otwartego katalogu, który może być następnie wykorzystany przez closedir(), readdir(), and rewinddir() calls.
Kategoria: Funkcje > PHP


readdir()

Zwraca nazwy plików w katalogu, w kolejności podanej przez system plików.
Kategoria: Funkcje > PHP


Jak pobrać, sprawdzić, wyświetlić adres IP użytkownika

Aby pobrać adres IP użytkownika odwiedzającego naszą stronę musimy użyć funkcji środowiskowej serwer a mianowicie mowa o $_SERVER['SERVER_ADDR']
Kategoria: Skrypty > PHP


gethostbyaddr

Zwraca nazwę hosta określonego przez adres $ip_address
Kategoria: Funkcje > PHP


Styl CSS padding-bottom

Styl definiuje wielkość dolnego dopełnienia. Wartość domyślna - 0.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS padding-left

Styl definiuje wielkość lewego dopełnienia. Wartość domyślna - 0.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS padding-right

Styl definiuje wielkość prawego dopełnienia. Wartość domyślna - 0.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS padding-top

Styl definiuje wielkość górnego dopełnienia. Wartość domyślna - 0.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS padding

Styl definiuje wielkość dopełnienia dla elementu. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości dopełnienia: padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left.
Kategoria: Style CSS >


socket_sendto

Funkcja wysyła $len bajtów z $buf poprzez gniazdo do portu na adres podany w $addr.
Kategoria: Funkcje > PHP


4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors