Loading:


socket_sendto
int socket_sendto ( resource $socket , string $buf , int $len , int $flags , string $addr [, int $port=0 ] )

Funkcja wysyła $len bajtów z $buf poprzez gniazdo do portu na adres podany w $addr.

 

 

Parametry

 

socket -  gniazda ważnych zasobów utworzone za pomocą socket_create().


buf - bufor zawierający dane które mają zostać wysłane do hosta


len - liczba bajtów wysłanych do zdalnego hhosta z parametru buf


flags - wartości flag mogą być kombinacją podanych wartości, połączonych binarnym znakiem OR (|)

Możliwe wartości dla flag
MSG_OOB Wysłanie danych OOB (z poza grupy)
MSG_EOR Wskazuje zapisz znaku. . wysłąne dane uzupełniają rekord
MSG_EOF Zameka stronę nadawcy gniazda i dołącza 
odpowiednie notacje  do wysyłanych danych
MSG_DONTROUTE obwodnica, wykorzystanie bezpośredniego interfejsu.


addr- adres IP zdalnego hosta


port - numer zdalnego portu do którego zostaną wysłane dane

 

 

Zwracane wartości


Zwraca liczbę bajtów wysłanych do hosta, lub FALSE.Napisz Artyku³

Listing


Example #1 socket_sendto() Example
<?php
    $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);

    $msg = "Ping !";
    $len = strlen($msg);

    socket_sendto($sock, $msg, $len, 0, '127.0.0.1', 1223);
    socket_close($sock);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors