Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PDF_add_table_cell

Dodaje komórki do nowej lub istniejącej tabeli.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_add_textflow

Tworzy objekt Textflow, lub dodaje tekst i wyraźne opcje do istniejącego Textflow.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_add_thumbnail

Dodaje istniejący obraz jako miniaturkę bieżącej strony.
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_add_weblink

Dodaje podlinkowanie bieżącej strony [wycofany]
Kategoria: Funkcje > PHP


Przekazywanie parametrów przez addEventListener - ActionScript 3

Jedną z najtrudniejszych rzeczy dla programistów AS2 oraz ludzi, którzy zaczynają przygodę z ActionScript 3 jest wywołanie funkcji na odpowiedź jakieś wywołanej akcji np. naciśnięcie klawisza z klawiatury lub naciśnięcie klawisza myszki nad pewnym obiektem.
Kategoria: Flash > Skrypty


Capabilities localFileReadDisable [AS 2]

Wartość logiczna, która oznacza czy dostęp do zapisu na dysku przez użytkownika jest administracyjnie zabroniony (TRUE) lub też dostępny (FALSE).
Kategoria: Flash > ActionScript


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 4

Omówione w tym rozdziale będą między innymi: - typy danych, czyli zmiennych ( String, int, Array, Capabilities, ... ) - operatory matematyczne ( +, /, -, %, ... ) - kontrolery nasłuchiwawcze ( addEventListener ) - kolekcjoner śmieci, czyli Pan od sprzątania :] ( Garbage Collector ) - wyjątki oraz obsługa błędów ( Exceptions and Error Handling ) Przygotujcie i skupcie się, bo to naprawdę potrzebne i ważne rzeczy ;]
Kategoria: Flash > Kursy


addFrameScript() [AS 3]

Funkcja ta wywołuje kod zawarty w podanej funkcji (drugi parametr) jeśli listwa czasowa dojdzie do odpowiedniej klatki (pierwszy parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


ExternalInterface addCallback [AS 2]

Rejestruje ActionSript metodę, aby było ona dostępną ze środowiska.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReference.
Kategoria: Flash > ActionScript


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors