Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomDocument->create_text_node

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomText. Treść tekstu jest wartością tego parametru. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode DOMNode append_child

Funkcja ta dołącza dziecko do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci.
Kategoria: Funkcje > PHP


Phar::mapPhar()

Czyta aktualnie wykonywany plik (phar) i rejestruje jego widoczność.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapParam __construct

konstrukcja nowego obiektuSoapParam.
Kategoria: Funkcje > PHP


Menu w stylu Apple, wysuwa sie chowając przy tym pozostałe

Skrypt tworzy ciekawe menu w stylu Apple.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Atrakcyjne menu w formie Apple wysuwa menu po najechaniu

Skrypt wyświetla menu które po najechaniu wysuwa daną zakładkę.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


BitmapData.applyFilter [AS 2]

Generuje podany w parametrze obiekt obrazu bitmapy, dodaje do niego określony filtr oraz umieszcza go na ekranie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.generateFilterRect [AS 2]

Definiuje prostokąt, który będzie od chwili obecnej podlegał funkcji applyFilter(), po dodaniu filtru do obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


HTML <applet> - osadza aplet Java na stronie

Znacznik <applet> służy do osadzenia appletu Java na stronie.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <param> - Dodaje parametr do obiektu

Znacznik <param> służy do podania dodatkowych parametrów dla appletów Java oraz innych obiektów osadzonych w stronie HTML za pomocą znaczników <applet> lub <object>.
Kategoria: Kursy > HTML


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors