Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funkcja getUTCFullYear (Metoda obiektu: Date)

Zwraca rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JacaScript Funkcja setUTCFullYear (Metoda obiektu: Date)

Ustawia pełen rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja UTC (Metoda obiektu: Date)

Akceptuje te same parametry co najdłuższa forma konstruktora i zwraca liczbę milisekund w obiekcie Date, które upłynęły od 1 stycznia, 1970, 00:00:00, czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getDate (Metoda obiektu: Date)

Zwraca dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getDay (Metoda obiektu: Date)

Zwraca dzień tygodnia określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getFullYear (Metoda obiektu: Date)

Zwraca rok określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getHours (Metoda obiektu: Date)

Zwraca godzinę określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getMilliseconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca milisekundy określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getMinutes (Metoda obiektu: Date)

Zwraca minuty dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getMonth (Metoda obiektu: Date)

Zwraca miesiąc dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors