Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClipLoader checkPolicyFile [AS 2]

Rysuje elipse rozpoczynającą sie od środka określonych współrzędnych danego obrazka
Kategoria: Flash > ActionScript


imagefilledellipse

Tworzy prostokąt wypełniony kolorem $color w danym obrazku $image, zaczynając od punktu 1 i zakończony w punkcie 2. 0,0 to lewy górny róg obrazu
Kategoria: Funkcje > PHP


imagefilledrectangle

Rejestruje nowy obiekt do odbierania informacji o zdarzeniach dla obiektu MovieClipLoader.
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClipLoader addListener [AS 2]

Określa czy Flash Player powinien próbować ściągnąć cross-domenową politykę plików od załadowanego obiektu serwera przed rozpoczęciem wczytywania tego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader getProgress [AS 2]

Zwraca liczbę załadowanych bajtów oraz wszystkich bajtów ładowanego pliku przez MovieClipLoader.loadClip(); dla skompresowany filmów, zwracana jest skompresowana liczba bajtów.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader loadClip [AS 2]

Wczytuj SWF, JPEG, progresywnie JPEG, nie animowane GIF, lub PNG plik na klip filmowy podczas odtwarzania filmu Flash.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa MovieClipLoader [AS 2]

Ta klasa pozwala ci zaimplementować słuchacza zwrotnego, który podaje status podczas ładowania do klipu filmowego: SWF, JPEG, GIF, oraz PNG plików.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadComplete [AS 2]

Wywołuje się, gdy plik zostaje w całości załadowany przez MovieClipLoader.loadClip().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadError [AS 2]

Wywołuje się, gdy ładowany plik stworzy jakieś błędy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadInit [AS 2]

Wywołuje się, gdy akcje na pierwszej klatce załadowane klipu zostają wykonywane.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 48/71 |Nastpna
48:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors