Loading:


imagefilledellipse
bool imagefilledellipse ( resource $image , int $cx , int $cy , int $width , int $height , int $color )

Rysuje elipse rozpoczynającą sie od środka określonych współrzędnych danego obrazka


Parametry

 

obraz - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().


cx -
współrzędna x

cy
- współrzędna y

width
- szerokość elipsy

height - wysokość elipsy

color - kolor wypełnienia elipsy

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imagefilledellipse() example
<?php

// Tworzy pusty obrazek
$image = imagecreatetruecolor(400, 300);

// wypełnia go kolorem
$bg = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);

// wybieramy kolor dla epilsy
$col_ellipse = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);

// rysujemy białą elipsę
imagefilledellipse($image, 200, 150, 300, 200, $col_ellipse);

// wyśweitlamy obraz
header("Content-type: image/png");
imagepng($image);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors