Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Pobieranie akceleracji co pewien czas na urządzeniu mobilnym - Accelerometer: watchAcceleration

Aplikacja PhoneGap nie posiada dostępu do tablicy COOKIES jednakże, mamy tutaj dostępny równoważnik tej funkcjonalności zaprezentowany poniżej.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Cookies w aplikacji mobilnej - ustawianie / pobieranie Local Storage

Skrypt pokazuje jak pobierać dane wartości akceleracji co pewne okresy czasu w PhoneGap'ie przy pomocy watchAcceleration.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Ucfirst dla polskich znaków UTF-8

Dzięki podanemu skryptowi możemy przekonwertować polskie znaki na duże litery.
Kategoria: Skrypty > PHP


Wyświetlenie tylko nazw plików dla commit'a - Show filenames for commit

Skrypt listuje nazwy plików danego commit'a o id COMMIT_ID.
Kategoria: Skrypty > GIT


Wyświetlenie commit'ów dodanych do aktualnego branchu - Orgin branch commits

Skrypt poniżej wyświetli nam listę commit'ów, które zostały dodane tylko do aktulanego branchu. Nie wliczone będą merge oraz commity z innych gałęzi.
Kategoria: Skrypty > GIT


Sprawdzanie historię zawartości pliku bez zmian białych znaków - git blame ignore whitespaces

Jeśli chcemy zignorować wszystkie zmiany w pliku, które posiadają same zmiany biały znaków, jak tabulatory czy EOL, wtedy musimy użyć podanego polecenia git blame:
Kategoria: Skrypty > GIT


Sprawdzanie zmian zawartości pliku od pewnego commit'a - git blame before the commit

Jeśli chcemy zobaczyć zmiany w zawartości pliku od pewnego commit'a wtedy możemy użyć podanego polecenia git blame:
Kategoria: Skrypty > GIT


Modyfikacja komentarza ostatniego lokalnego commit'a - git amend last commit message

Aby zmodyfikować wiadomość ostatnio dodanego lokalnego commit'a, należy użyć git amend w następujacy sposób:
Kategoria: Skrypty > GIT


Wyświetlenie nazw branch'ów które zawierają danego commit'a - git branch contains

Snippet pokazuje jak wyświetlić listę gałezi (branch'ów), które posiadają podanego commit'a.
Kategoria: Skrypty > GIT


Rozwiązywanie konfliktów po merge'u (pliki binarne) - git resolve merge problems using their version

Gdy podczas łączenia branch'ów napotkamy na 2 różne wersje jednego pliku binarnego, wtedy otrzymamy konflikt przy takim pliku. Aby użyć wersji z danego łaczonego branch'u, może użyć linii poniżej.
Kategoria: Skrypty > GIT


Poprzednia | 37/38 |Nastpna
37:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors