Loading:

Akcelerometr / Accelerometer - opis, metody, użycie i zastosowanie

Przechwytuje ruchy urządzenia mobilnego w osiach: x, y, oraz z (poziom, pion oraz głębia).


Cookies w aplikacji mobilnej - ustawianie / pobieranie Local Storage

Aplikacja PhoneGap nie posiada dostępu do tablicy COOKIES jednakże, mamy tutaj dostępny równoważnik tej funkcjonalności zaprezentowany poniżej.


Czyszczenie zadania pobierania akceleracji na urządzeniu mobilnym - Accelerometer: clearWatch

Skrypt pokazuje jak wyczyścićzadanie pobierania akceleracji w zadeklarowanych okresach czasu w PhoneGap'ie przy pomocy clearWatch.


Debungowanie / Testowanie aplikacji mobilnej na PC - localhost, user agent

Przykład pokazuje jak łatwo można przetestować / zdebungować aplikację mobilną na komputerze.


Dodawanie elementów do listy rozwijanej - list view - aplikacja mobilna

Podany poniżej przykład pokazuje jak stworzyć i dodać elementy do naszej listy rozwijanej.


Dynamicznie doładowywana lista List View z AJAX'em - jQuery Mobile

Skrypt pokazuje jak stworzyć dynamiczną listę AJAX, która będzie dodawać do siebie elementy na zasadzie inifity scroller czyli nieskończonego scrollowania.


Generowanie hashu aplikacji PhoneGap Android

Podany kod wygeneruje nam lokalny hash kod naszej aplikacji mobilnej.


Integracja jQuery z PhoneGap - połączenie dwóch framework'ów

Skrypt pokazuje jak łatwo zintegrować jQuery z naszą aplikacją mobilną.


Nadpisanie przycisku powrót (back button) w aplikacji mobilnej

Przykład pokazuje jak nadpisać przycisk powrotu w aplikacji Android w PhoneGap'ie.


Otwieranie zewnętrznego / nowego okna przeglądarki w aplikacji mobilnej

Przykład pokazuje jak otworzyć zewnętrzne / zdalne okno przeglądarki z poziomu Web View.


Pobieranie akceleracji co pewien czas na urządzeniu mobilnym - Accelerometer: watchAcceleration

Skrypt pokazuje jak pobierać dane wartości akceleracji co pewne okresy czasu w PhoneGap'ie przy pomocy watchAcceleration.


Pobieranie aktualnej akceleracji na urządzeniu mobilnym - Accelerometer: getCurrentLAcceleration

Skrypt pokazuje jak pobrać aktualne wartości akceleracji w PhoneGap'ie przy pomocy getCurrentLAcceleration.


Sprawdzenie połączenia internetowego (network connection)

PhoneGap w swoim API zawiera następujący moduł: Connection.


Tworzenie i konfiguracja Main Activity - główna klasa w aplikacji Android

Skrypt przedstawia kod klasy JAVA dla MainActivity czyli głównej klasy w aplikacji Android.


Tworzenie statycznego nagłówka z ikoną opcji - aplikacja mobilna - jQuery Mobile

Przykład pokazuje jak stworzyć statyczny nagłówek, który zawsze jest widoczny na ekranie telefonu, plus dodaje przycisk opcji po prawej strony od logotypu.


Udostępnianie treści - plugin Share Facebook/Gmail/Google+ ...

Przydatnym elementem każdej aplikacji mobilne jest możliwość dzielenia się treściami ze znajomymi.


1/2 |>> Następna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors