Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Skrypt dla zoszczędzenia czasu przy pobieraniu wyników z bazy danych

Skrypt zaoszczędza czas oraz eliminuje dodawanie zbędnego kodu dla każdej operacji połączenia z bazą danych MySQL.
Kategoria: Skrypty > PHP


Baza danych z polami samoaktualizowanymi się - SQL [TIMESTAMP]

Skrypt wyjaśnia działanie funkcji TIMESTAMP w języku SQL, oraz podaje przykład praktycznego zastosowania w rzeczywistości.
Kategoria: Skrypty > SQL


Jak zaprojektować strukturę bazy danych dla księgarni - MySQL

Obliczanie wieku z bazy danych w jednym poleceniu SQL dla wszystkich rekordów, wynik przypisuje do tymczasowej nowej tabeli.
Kategoria: Artykuły > SQL


Licznik pobrań pliku bez użycia bazy danych

Struktura tabel dla księgarni, może tylko wydawać się trudna oraz ciężka do zrealizowania, ale dzięki temu artykułowi, dowiesz się, że wcale tak nie jest.
Kategoria: Skrypty > PHP


Obliczanie wieku na podstawie daty urodzenia w SQL

Zmienia poziomy dwóch zduplikowanych lub dodanych klipów filmowych. Metoda ta może posłużyć do umieszczania jednego klonu klipu filmowego nad (lub pod) innym klonem.
Kategoria: Skrypty > SQL


getBytesLoaded() [AS 2]

Zawiera informację o liczbie danych klipu filmowego (lub głównego filmu), pobranych przez odtwarzacz i umieszczonych w pamięci.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound setTransform() [AS 2]

Zmienia głośność osobno dla każdego kanału stereo obiektu Sound. Metoda ta pozwala także na odtwarzanie danych prawego kanału w lewym kanale i na odwrót.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zmiana formatu wyświetlania daty

Skrypt do zliczania liczby pobrań pliku prosty w użyciu oparty na pliku txt nie potrzeba bazy danych.
Kategoria: Skrypty > PHP


swapDepths() [AS 2]

Z reguly, gdy dodajemy do bazy danych rekord z data, to wyglada...
Kategoria: Flash > ActionScript


Przesyłanie informacji przez adres WWW - Tablica GET

Tablica GET jest globalna tablicą dostępną w PHP. Zmienne są zapisywane w stylu nazwa=wartość, w pasku adresu po nazwie pliku php oraz po znaku ?, np plik.php?nazwa=wartosc.
Kategoria: Skrypty > PHP


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors