Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Wyświetlanie daty w formacie yyyy-mm-dd w JavaScript

Skrypt pokazuje jak w jQuery validate zmienić domyślne teksty błędów na nasze.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


jQuery validate - obsługa błędów po polsku

Przykład aktualizacji danych w bazie SQL za pomocą zapytania z użyciem UPDATE i Replace.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


SQL Update Replace - Przykład

Skrypt wyświetla aktualną date w formacie: rok-miesiąc-dzień np 2011-08-09, czyli standard w MySQL dla typu DATE.
Kategoria: Skrypty > SQL


Dodawanie dni, miesięcy, lat do określonej daty

Artykuł przedstawia dodawanie określonej liczby dni, miesięcy lub lat do danej daty. Na przykład jeśli mamy datę 1 września 2011 i chcemy dodać do niej 50dni.
Kategoria: Skrypty > PHP


Aktualna data w MySQL przez NOW() w Zend DB

Aby dodać aktualna datę w MySQL w Zend DB należy użyć wyrażenia:
Kategoria: Skrypty > ZEND


Jak sprawdzić poprawność danej daty?

Należy użyć funkcji checkdate() opisanej tutaj:
Kategoria: Artykuły > PHP


Zegarek w JavaScript

Skrypt wyświetla aktualną datę w formacie "Dzisiaj jest wtorek 18 kwietnia 2017 roku godzina 10:54:02".
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Generowanie losowej daty z pomiędzy dwóch dat w MySQL i aktualizowanie rekordów

Skrypt generuje losową datę pomiędzy minimalną oraz maksymalną datą.
Kategoria: Skrypty > SQL


Poprzednia | 16/16
16:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors