Loading:

Aktualna data w MySQL przez NOW() w Zend DB

Aby dodać aktualna datę w MySQL w Zend DB należy użyć wyrażenia:


Tworzenie strony 404 oraz 500 w Zend Framework i Smarty

Artykuł zaprezentuje jak dodać obsługę wyjątków serwera: 404 czyli page not found oraz 500 błąd aplikacji.


Wyświetlanie zapytania SQL - ZEND DB

Aby wyświetlić jako zwykły tekst nasze zapytanie wychodzące do bazy należy wywołać funkcje toString:


Własne rutery - Friendly URL w formie: host/produkt/id

Skrypt pokazuje jak stworzyć dodakową regułe routera który przechwyca wszystkie zapytania do np: www.funkcje.net/produkt/2311 do kontrolera: products oraz akcji view.


Własny system debungowania oraz logowania zmiennych - ZEND Debug + Logs

Atykuł przedstawia system debungowania czyli wyświetlania zmiennych w środowisku testowym (developerskim) w celu szybszego wykrycia błędu w aplikacji. System posiada również zintegrowany system zapisu do logów.


Zend Dom Query - Wyszukiwanie po dowolnym atrybucie

Skrypt pokazuje jak dzięki Zend_Dom_Query klasie można wyszukiwać elementy w HTML'u przez własne atrybuty np propname.


Zend Redirect, Przekierowania stron Zend Framework

Skrypt pokazuje jak łatwo przekierować użytkownika na inny adres WWW będą w akcji w Kontrolerze.


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors