Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

sys_get_temp_dir()

Zwraca ścieżke dostępu do plików tymczasowych.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::addEmptyDir()

Dodaje pusty katalog do archiwum.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool method_exists

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli metoda określona przez parametr nazwa_metody została zdefiniowany dla obiektu object , FALSE w przeciwnym przypadku. Example #1 method_exists() przykład <?php $directory = new Directory('.'); var_dump(method_exists($directory,'read')); ?> Powyższy przykład wyświetli: bool(true)
Kategoria: Funkcje > PHP


fam_monitor_directory

Rejestruje katalog zmian
Kategoria: Funkcje > PHP


ftp_chdir

Zmienia bieżący katalog na serwerze FTP
Kategoria: Funkcje > PHP


ftp_mkdir

Tworzy katalog
Kategoria: Funkcje > PHP


ftp_rmdir

Usuwa katalog
Kategoria: Funkcje > PHP


chdir()

Zmienia bieżący katalog roboczy na podany.
Kategoria: Funkcje > PHP


dir()

Zwraca egzemplarz klasy Directory
Kategoria: Funkcje > PHP


closedir()

Zamyka wskaźnik katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors