Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa FileReferenceList [AS 2]

Klasa FileReferenceList zapewnia środki do wysłania jednego lub wielu plików, pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReferenceList.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList browse [AS 2]

Wyświetla w oknie dialogowym tylko rozszerzenia plików, które zostały sprecyzowane w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList fileList [AS 2]

Określa tablicę obiektów klasy FileReference.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList onCancel [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik anuluje wybieranie pliku w oknie dialogowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList onSelect [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik wybierze już jeden lub wiele plików do wysłania w oknie dialogowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReferenceList removeListener [AS 2]

Usuwa słuchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych notyfikacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagecreatefromgif

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentującego uzyskane z dane $filename
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreatefromjpeg

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentującego uzyskane z dane $filename
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecreatefromwbmp

Zwraca indentyfikator obrazka reprezentujący obraz uzyskany z danego $filename
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 11/14 |Nastpna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors