Loading:


Klasa FileReferenceList [AS 2]

Klasa: FileReferenceList

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Opis

 

Klasa FileReferenceList zapewnia środki do wysłania jednego lub wielu plików, pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem.

 

Obiekt FileReferenceList reprezentuję grupę jednego lub wielu plików lokalnych na dysku użytkownika jako tablica obiektów FileReference, opisanej [ tutaj ]

 

Aby użyć klase FileReferenceList należy wykonac podane kroki:

 

 • Utwórz nowy obiekt: var mojFileRef = new FileReferenceList();
 • Wywołaj FileReferenceList.browse(), aby wyświetlić okno dialogowe do wybrania pliku lub plików
 • Po metodzie browse() poprawnie wywołanej, właściwość fileList obiektu FileReferenceList jest zapełniona tablicą obiektów FileReference.
 • Wowołaj FileReference.upload() dla każdego elementu w tablicy fileList.

 

Dostępne zdarzenia dla klasy FileReferenceList

Nazwa

Opis

onCancel = function(listaPlikow:FileReferenceList) {}

Wywoluje się, gdy użytkownik anuluje wybieranie pliku w oknie dialogowym.

onSelect = function(listaPlikow:FileReferenceList) {}

Wywołuje się, gdy użytkownik wybierze już jeden lub wiele plików do wysłania w oknie dialogowwym.Dostępne zdarzenia dla klasy FileReferenceList

Nazwa

Opis

addListener(sluchacz:Object) : Void

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReferenceList.

browse([listaTypow:Array]) : Boolean

Wyświetla w oknie dialogowym tylko rozszerzenia plików, które zostały sprecyzowane w argumencie.

removeListener(sluchacz:Object) : Boolean

Usuwa sluchacza dla obiektu, aby nie otrzymywał dalszych notyfikacji.

 Napisz Artyku³

Listing

import flash.net.FileReferenceList;

var sluchacz:Object = new Object();
sluchacz.onSelect = function(listaPlikow:FileReferenceList) {
    trace("onSelect");
    var plik:Array = listaPlikow.fileList;
    for(var i:Number = 0; i < plik.length; i++) {
        trace("nazwa: " + plik[i].name);
    }
}

sluchacz.onCancel = function():Void {
    trace("onCancel");
}

sluchacz.onOpen = function(plik:FileReference):Void {
    trace("onOpen: " + plik.name);
}

sluchacz.onProgress = function(plik:FileReference, bajtyZaladowane:Number, bajtyWszystkie:Number):Void {
    trace("onProgress with bajtyZaladowane: " + bajtyZaladowane + " bajtyWszystkie: " + bajtyWszystkie);
}

sluchacz.onComplete = function(plik:FileReference):Void {
    trace("onComplete: " + plik.name);
}

sluchacz.onHTTPError = function(plik:FileReference, httpError:Number):Void {
    trace("onHTTPError: " + plik.name + " httpError: " + httpError);
}

sluchacz.onIOError = function(plik:FileReference):Void {
    trace("onIOError: " + plik.name);
}

sluchacz.onSecurityError = function(plik:FileReference, errorString:String):Void {
    trace("onSecurityError: " + plik.name + " errorString: " + errorString);
}


var plikRef:FileReferenceList = new FileReferenceList();
plikRef.addListener(sluchacz);
plikRef.browse();

 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors