Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

filetype()

Pobiera typ pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


http_put_file

Wykonuje żądanie HTTP PUT na dostarczonym URL'u
Kategoria: Funkcje > PHP


http_send_file

Wysyła plik ze wsparciem dla (mulitple (wielu)) zakresów żądania To zachowanie funkcji i dalsze działania zależą od następujących ustawień INI http.send.not_found_404 i http.log.not_found.
Kategoria: Funkcje > PHP


Tablica $_FILES zawiera dane pliku wysłanego przez formularz HTML

Tablica $_FILES zawiera dane pliku wysłanego przez formularz HTML. Oto co zawiera i jak odczytać z niej dane:
Kategoria: Skrypty > PHP


ssh2_auth_hostbased_file

Uwierzytelnienie z użyciem publicznego klucza odczytanego z pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_auth_pubkey_file

Autoryzacja z użyciem klucza publicznego odczytanego z pliku
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_publickey_add

Informacja: Podsystem klucza publicznego używany jest do zarządzania kluczami publicznymi na serwerze, do którego klient już jest autoryzowany. Aby autoryzować się do zdalnego systemu używając autoryzacji klucza publicznego, należy skorzystać z funkcji ssh2_auth_pubkey_file().
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_sftp_realpath

Tłumaczy nazwę pliku $filename w efektywną realną ścieżkę do zdalnego pliku systemowego
Kategoria: Funkcje > PHP


geoip_db_filename

Zwraca nazwę pliku odpowiadającą GeoIP bazy danych
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_parse_file

Parsuje znaczniki z pliku lub URI
Kategoria: Funkcje > PHP


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors