Loading:


tidy_parse_file

tidy_parse_file — Parsuje znaczniki z pliku lub URI

Styl proceduralny:

tidy tidy_parse_file ( string $nazwa_pliku [, mixed $konfiguracja [, string $kodowanie_znakówbool $użyj_include_path ]]] ) [,

Styl obiektowy:

bool tidy->parseFile ( string $nazwa_pliku [, mixed $konfiguracja [, string $kodowanie_znakówbool $użyj_include_path ]]] ) [,


Ta funkcja parsuje podany plik.

Parametr config może być przekazany jako tablica lub ciąg znaków. Jeśli zostanie przekazany jako ciąg znaków, będzie on interpretowany jako nazwa pliku konfiguracyjnego. W przeciwnym przypadku będzie interpretowany jako zbiór opcji. Pod adresem » http://tidy.sourceforge.net/docs/quickref.html można znaleźć objaśnienia każdej opcji.

Parametr encoding określa kodowanie dokumentów wejściowych/wyjściowych. Dozwolone wartości dla encoding to: ascii, latin0, latin1, raw, utf8, iso2022, mac, win1252, ibm858, utf16, utf16le, utf16be, big5 i shiftjis.Napisz Artyku³

Listing//Przykład #1 Przykład tidy_parse_file()
<?php
$tidy = tidy_parse_file('file.html');

$tidy->cleanRepair();

if(!empty($tidy->errorBuffer)) {
    echo "The following errors or warnings occured:\n";
    echo $tidy->errorBuffer;
}
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors